دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۱)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

استمناء در ماه رمضان

سلام علیکم با عرض خسته نباشید...
آیا کسی اگر در ماه مبارک رمضان در حالی که روزه است با ذکر خود بازی کند بطوری که احساس تلذذ جنسی بکند.
1 ـ آیا این عمل استمناء است؟
2 ـ با توجه به توضیحات گفته شده این کار به قصد آمدن منی نیست اگر منی خارج شود در حالی که اطمینان هم نداشته که منی از او خارج نمی شود بلکه احتمال خروج منی را هم می داده آیا این کار مبطل روزه است؟
3 ـ اگر این عمل با توجه به این توضیحات استمناء باشد آیا مصداق افطار به حرام است و باید کفاره جمع بدهد؟

بسمه تعالی

1-تلذّذ  جنسي بدون طریق شرعي استمناء محسوب می شود. طریق شرعي منحصر است به تلذّذ با بدن همسر و یا کنیز، که چون فعلاً دومی متعارف نیست، به همان اولی منحصر می شود.

2 ـ در فرض سوال، مبطل روزه می باشد.

3 ـ در افطار به حرام، کفّاره جمع ثابت نمی باشد. والله العالم .

تاریخ: [۱۳۹۴/۵/۲۴]     بازدید: [3622]

ارسال سوال